arrowbus-iconfacebookfood-icongalleryguide-iconhotel-iconhumancheck-thincheckcheckbox loader_2 logo-whitemailmarkermobile-menuhote-iconpeoplephoneplane-iconradio removereservation-back-button-arrow reservation-calendar reservation-finished-step reservation-navigation-arrow reservation-navigation-checkreservation-seat-cross reservation-traveller-1 reservation-traveller-2 reservation-traveller-3 reservation-traveller-4 reservation-traveller-5 sendticket-iconwellness-iconxmas-icon

Rezervácia

Pravidlá rezervácie zájazdov

Ak máte záujem objednať si zájazd, vyplňte prosím rezervačný formulár (údaje objednávateľa + spolucestujúcich) na stránke daného zájazdu. Na základe Vami vyplneného rezervačného formuláru sa automaticky vygeneruje Zmluva o obstaraní zájazdu a faktrúra, ktorá sa Vám automaticky zašle na Váš e-mail, ktorý ste zadali pri rezervácii. Týmto je vaša rezervácia platná. Vy ako objednávateľ ste povinný zaplatiť dohodnutú cenu zájazdu najneskôr do 7 dní od rezervácie zájazdu na základe faktúry, ktorú obdržíte ihneď pri rezervácii. Môžnosti platby sú online kreditnou kartou, prevodným príkazom, hotovosťou - vklad na účet na pobočke Tatra banky alebo voucherom. Platbu za výlet platí objednávateľ vždy v plnej výške, bez zálohy (ak sa s CK nedohodol inak). Platbu je potrebné vykonať najneskôr do 7 dní od uskutočnenia rezervácie zájazdu (ak nie je dohodnuté inak).

My Vás budeme kontaktovať približne 7-14 dní pred uskutočnením zájazdu s informáciami ohľadne odchodu autobusu a zasadacím poriadkom. Pevné nástupné a výstupné miesta sú NM, PN, SE, príp. po dohode TT, BA, SI, TN, ŽA alebo iné po trase zájazdu. 

Zmluvný vzťah medzi CK a objednávateľom dochádza odoslaním rezervácie s povinnosťou platby prostredníctvom online rezervačného systému na www.bartotravel.sk (ktorú nie je možné odoslať bez súhlasu so všeobecnými podmienkami CK – potvrdenie políčka Súhlasím so všeobecnými podmienkami CK slúži ako elektronický podpis klienta) a následne prijatím automaticky vygenerovanej Zmluvy o obstaraní zájazdu s potvrdením zo strany CK (zmluva je vygenerovaná na základe údajov, ktoré klient uvedie v rezervácii). Zmluva o obstaraní zájazdu platí pre všetky ďalšie osoby uvedené na zmluve na strane objednávateľa. Za plnenie zmluvných záväzkov ďalších osôb uvedených v Zmluve o obstaraní zájazdu ručí objednávateľ ako za plnenie svojich záväzkov.

V prípade, že sa zájazdu nemôžete zúčastniť, je potrebné si za seba zohnať náhradu a informovať nás o tejto skutočnosti včas. Ak by sme zohnali náhradníka za Vás, vrátime Vám peniaze. Ak sa zájazdu nezúčastníte a nenájde sa náhrada, poplatok prepadá a nevracia sa.

Zrušenie / storno zájazdu je potrebné uskutočniť písomne – e-mailom, kontaktným formulárom, poštou alebo sms. Informáciu o tom, dokedy je potrebné oznámiť svoju neúčasť, aké sú stornopoplatky a či vám vrátime plnú sumu alebo len jej časť sa dozviete vo všeobecných podmienkach CK BartoTravel, ktoré nájdete v sekcii dokumenty.

Ak nie je dôvodom odstúpenia od zmluvy porušenie povinností CK, objednávateľ je povinný uhradiť CK zmluvnú pokutu pred nástupom na zájazd nasledovne (platí v prípade, že nie je už uhradená záloha za hotel, vstupenky či inú službu alebo fixne potvrdená rezervácia s povinnosťou platby CK – v tomto prípade neplatí bezplatné storno a príslušná suma bude klientovi vrátená, v prípade neúhrady mu bude príslušná čiastka vyfakturovaná):

  • do 24 hodín od objednania zájazdu = bezplatné storno
  • 26 a viac dní pred termínom zájazdu = bezplatné storno
  • 25 – 15 dní pred termínom zájazdu = 50% z ceny zájazdu
  • 14 – 10 dní pred termínom zájazdu = 70% z ceny zájazdu
  • 9 – 0 dní pred termínom zájazdu = 100% z ceny zájazdu

 

V prípade, že sa cestujúci nedostaví na dohodnuté miesto a čas zájazdu, peniaze mu nebudú vrátené.

 

CK BartoTravel má právo zrušiť zájazd v prípade, že nebude prihlásený minimálny počet záujemcov. Ak nastane taká situácia, budeme Vás včas telefonicky informovať.

 

Reklamácie – Všetky zistené nedostatky a prípadné reklamácie nahláste bezodkladne sprievodcovi na zájazde. Je potrebné na mieste spísať reklamačný protokol a po návrate zo zájazdu ho priložiť k písomnej reklamácii, v zmysle zmluvných podmienok CK. Bez predloženia tohto písomného záznamu nebude Vaša reklamácia môcť byť uznaná.

 

Webdesign a programovanie web stránky: Peter Angelov & Martin Štefek
Načítava sa...