arrowbus-iconfacebookfood-icongalleryguide-iconhotel-iconhumancheck-thincheckcheckbox loader_2 logo-whitemailmarkermobile-menuhote-iconpeoplephoneplane-iconradio removereservation-back-button-arrow reservation-calendar reservation-finished-step reservation-navigation-arrow reservation-navigation-checkreservation-seat-cross reservation-traveller-1 reservation-traveller-2 reservation-traveller-3 reservation-traveller-4 reservation-traveller-5 sendticket-iconwellness-iconxmas-icon

Pokuty

BartoTravel, s. r. o.

Železničná 354

905 01  Senica

 

 

Sankcie a pokuty súvisiace so Zmluvou o obstaraní zájazdu
 

Uzatvorenej v zmysle zákona č. 281/2001 Z.z., podľa § 741 a a nasl. Občianskeho zákonníka medzi

 

 

 

OBSTRÁVATEĽOM:   BartoTravel, s. r. o., Železničná 354, 905 01  Senica

 zastúpenie: Mgr. Veronika Balejová – konateľ, +421 915 753 059,  info@bartotravel.sk

 

a klientom.

 

 

POKUTA za vandalizmus, výtržníctvo (+ reálne preplatenie poškodenej veci ) ................................................................................................................ 100,00 EUR

POKUTA za porušenie zákazu požívania alkoholických nápojov na palube autobusu,

za opilosť v autobuse, obťažovanie cestujúcich svojim konaním ............. 100,00 EUR

POKUTA za porušenie zákazu spania v uličke na zemi autobusu ................. 100,00 EUR

POKUTA za riešenie políciou ..................................................... 100,00 – 500,00 EUR

ODŠKODNENIE klientov za čakanie, neskorý príchod autobusu ..... 10,00 EUR/na osobu

Prejazdové neplánované kilometre kvôli klientovi .................................. 2,00 EUR/km

Stojné autobusu + mzda personálu za každú začatú hodinu ....................... 60,00 EUR

 

Pokuty súvisia so Všeobecnými podmienkami CK a vzťahujú sa na tento odsek:

Vaše povinnosti: Riadiť sa pokynmi sprievodcu, delegáta alebo iného určeného zástupcu CK. Objednávateľ je povinný uhradiť škodu, ktorú spôsobil v priebehu dopravy a pobytu v dopravnom prostriedku a ubytovacom zariadení. CK nezodpovedá za škodu, pokiaľ bola spôsobená zákazníkom alebo treťou osobou, ktorá nie je spojená s poskytovaním zájazdu alebo vznikla nepredvídateľnou udalosťou, ktorej nemohlo byť zabránené ani pri vynaložení maximálneho úsilia zo strany CK.

 

Mgr. Veronika Lorenc, konateľ

Webdesign a programovanie web stránky: Peter Angelov & Martin Štefek
Načítava sa...