arrowbus-iconcheck-thincheckcheckbox facebookfood-icongalleryguide-iconhotel-iconhumanloader_2 logo-whitemailmarkermobile-menuhote-iconpeoplephoneplane-iconradio removereservation-back-button-arrow reservation-calendar reservation-finished-step reservation-navigation-arrow reservation-navigation-checkreservation-seat-cross reservation-traveller-1 reservation-traveller-2 reservation-traveller-3 reservation-traveller-4 reservation-traveller-5 sendticket-iconwellness-iconxmas-icon

Ochrana osobných údajov zákazníkov

V súvislosti s novým nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EU) 2016/679 zo dňa
27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracovaním osobných
údajov a poučení subjektov údajov (ďalej iba „GDPR“) a zákonom č. 18/2018 Z.z. o
ochrane osobných údajov (ďalej iba „ZOOU“) si Vás týmto dovoľujeme informovať a
poučiť o Vašich právach a našich povinnostiach tak, ako vyplývajú z GDPR a ZOOU.


Svoj súhlas so spracovaním osobných údajov udeľujete cestovnej kancelárii BartoTravel, s.r.o., IČO:
50019210, so sídlom Železničná 354, 905 01 Senica(ďalej len „BartoTravel“ alebo "my") prostredníctvom
internetovej stránky www.bartotravel.sk.Pretože venujeme ochrane osobných údajov veľkú pozornosť, v
tomto dokumente nájdete informácie o tom, aké osobné údaje spracovávame, najmä o našich zákazníkoch
a používateľoch nášho webu, či údaje spracovávame na základe súhlasu alebo na základe iného právneho
dôvodu, na aké účely ich používame, komu ich môžeme odovzdávať a aké máte v súvislosti so
spracovaním vašich osobných údajov práva.


Tým, že nám poskytnete svoje osobné údaje, akceptujete toto vyhlásenie a beriete na vedomie, že môžeme
spracovávať Vaše osobné údaje nižšie uvedeným spôsobom a pre nižšie uvedené účely. Pokiaľ s týmto
vyhlásením nesúhlasíte, neposkytujte nám prosím svoje osobné údaje.


Pri osobných údajoch, ktoré požadujeme pre plnenie zmluvy s Vami, nemáte zákonom uloženú povinnosť tieto
osobné údaje poskytnúť, poskytnutie osobných údajov je úplne dobrovoľné. Bez poskytnutia osobných údajov
však nemôže byť uzatvorená ani plnená zmluva o obstaraní zájazdu či iná zmluva medzi Vami a KARTAGO
TOURS ani nemôžu byť plnené požadované služby (vôbec alebo v požadovanej kvalite). V prípade spracovania
osobných údajov na základe Vášho súhlasu ste oprávnený k poskytnutiu súhlasu odmietnuť alebo už udelený
súhlas kedykoľvek odvolať bez akýchkoľvek negatívnych dopadov na Váš vzťah s nami.


Vaše osobné údaje nepredáme ani neprenajmeme žiadnej tretej strane.


A. Aké osobné údaje spracovávame?


Spracovávame nasledujúce osobné údaje:

  1. identifikačné údaje, ktorými sa rozumejú najmä titul, meno a priezvisko, číslo občianskeho preukazu/cestovného
    dokladu a dátum narodenia (najmä ak pre vás vybavujeme poistenie);
  2. kontaktné údaje, bližšie zadefinované ako osobné údaje, ktoré nám umožňujú kontakt s vami, najmä e-mailová adresa, telefónne číslo, adresa bydliska a váš kontakt na sociálnych sieťach (v prípade súhlasenia s odosielaním noviniek/newslettera bude uložená a použitá vaša emailová adresa v spolupráci s aplikáciou Mailchimp pomocou ktorej odosielame reklamné emaily);
  3. údaje o vašich rezerváciách/objednávkach, najmä údaje o službách, ktoré si u nás objednávate, platby vrátane čísla platobného účtu/karty, informácia o nástupnom mieste,informácie z poznámky upresňujúcej dopyt produktov a služieb a iné;
  4. elektronický podpis prostredníctvom „zaklikávacieho tlačidla“, tzv checkboxu v našom rezervačnom/objednávkovom formulári - kliknutím na ODOSLAŤ REZERVÁCIU S POVINNOSŤOU PLATBY;
  5. údaje z vášho hodnotenia nami ponúkaných služieb, ktorými sa rozumejú informácie, ktoré uvediete v recenzii našej facebook fun page, alebo emaile a vaše fotografie/videá, ktoré k recenzii pripojíte;
  6. citlivé osobné údaje, ktorými sa rozumejú fotografie a videozáznamy zo zájazdov (napríklad spoločná fotografia uverejnená vo fotogalérii našej webstránky www.barotravel.sk, v albume našej facebook fun page BartoTravel, alebo katalógu či iných propagačných materiáloch či dokumentoch CK BartoTravel.
  7. údaje o vašom zariadení, jeho technické parametre ako operačný systém a jeho verzia, rozlíšenie obrazovky, použitý prehliadač a jeho verzie a tiež údaje získané zo súborov cookies a podobných technológií;

B.Prečo osobné údaje spracovávame a čo nás k tomu oprávňuje?


Vaše osobné údaje spracovávame na základe vášho elektronického súhlasu pre účel plnenia zmluvy, ktoré sa
ukladajú v našej internej administrácii nášho webuwww.bartotravel.sk. Údaje sú využívané pre zoznam klientov
zájazdu, zasadací poriadok, rezerváciu v hoteli či inom zariadení, príp. poistenie liečebných nákladov v zahraničí
v poisťovni Union a iné v súlade s objednanou službou). Vaše osobné údaje sú spracovávané
poloautomatizovane kombináciou nášho interného systému/databázy a hárku v programe Excel manuálne len
jednou osobou – zodpovedná osoba uvedená v záverečnej časti tohto dokumentu H. Zodpovedná osoba.Prístup
do internej databázy CK BartoTravel je zabezpečený prostredníctvom prihlasovacieho mena a hesla. Interná
databáza našej spoločnosti je zabezpečená zálohou a obnovou dát cez databázový systém Websupport, s.r.o.,
IČO: 36421928. Táto spoločnosť podnikla všetky potrebné kroky, aby k termínu platnosti GDPR bola plne
kompatibilná so všetkými nariadeniami. Prešla auditom procesov a postupov, ktorý prebiehal podľa štandardu
ISO 27 001.
B.1 Využívanie súborov cookies a ďalších technológií
Ak navštívite náš web, do vášho zariadenia ukladáme a následne z neho čítame malé súbory ako cookies.
Cookies je malý súbor písmen a čísel, ktorý ukladáme vo vašom internetovom prehliadači alebo pevnom disku
vášho počítača. Niektoré cookies nám umožňujú prepojiť vaše aktivity počas prezerania našich stránok od chvíle,
keď otvoríte okno webového prehliadača do okamihu, keď ho zatvoríte. Vo chvíli keď zatvoríte okno
internetového prehliadača sa tieto cookies vymažú. Iné zostávajú v zariadení po nastavenú dobu a aktivujú sa
zakaždým, keď navštívite webovú stránku, ktorá konkrétne cookies vytvorila. Niektoré cookies do vášho
zariadenia ukladá priamo náš web. Tieto cookies nám pomáhajú:
 identifikovať vás pri prechádzaní medzi jednotlivými stránkami nášho webu a pri opätovných návštevách,
napríklad aby sme si mohli zapamätať vaše prihlásenie z konkrétneho zariadenia a nežiadať vás opakovane o email a heslo alebo aby sme si uložili, ktorú verziu nášho webu vám máme zobraziť, ak web ponúka v danú chvíľu
viac variantov;
 zaznamenať si, že ste nám udelili súhlas podľa tohto dokumentu, poprípade či ste napr. ponúkli účasť v určitom
prieskume;
 so zaistením bezpečnosti, napríklad aby sme skúmali, či niekto nezneužil vaše pripojenie k nášmu webu a
nejedná namiesto vás;
 evidovať, skúmať a odstraňovať poruchy a nefunkčné súčasti nášho webu,
 sledovať návštevnosť nášho webu, jeho jednotlivých stránok, vytvárať štatistiky a prehľady a merať účinnosť
reklamy;
 zobrazovať vám rôzne varianty nášho webu, ak testujeme nové funkcionality.
Takéto cookies a ďalšie súbory sú nevyhnutné pre fungovanie našej webovej stránky. Pokiaľ vo svojom
prehliadači zablokujete tieto cookies, naša webová stránka nemusí fungovať správne a my vám nemusíme byť
schopní poskytovať naše produkty a služby.
Ďalej do vášho zariadenia:
 ukladáme cookies z nášho webu, ktoré nám umožňujú:
o prispôsobovať pre vás obsah nášho webu, napríklad vám zobraziť prednostne produkty, ktoré ste si už
prezreli a zobrazovať vám ďalšie ponuky na mieru na našom webe;
 umožňujeme uložiť cookies tretím stranám, ktoré ich môžu použiť:
o k zberu údajov o vašom správaní na našom webe a na ďalších webových stránkach;
Ak využitie cookies tretích strán a odovzdanie vašich údajov reklamným a sociálnym sieťam nevypnete v
sekcii Nastavenia súkromia, po našom upozornení kliknete kamkoľvek na našom webe (mimo panel s
upozornením) alebo kliknete na tlačidlo "Rozumiem", ktoré je súčasťou upozornenia, budeme mať za to, že s
využívaním týchto cookies a odovzdávaním vašich údajov reklamným a sociálnym sieťam súhlasíte. Svoj súhlas
môžete kedykoľvek odvolať vypnutím tejto funkcie v sekcii Nastavenia súkromia.
B.1.2 Využívanie osobných údajov návštevníkov webu
Ak navštívite web bartotravel.sk, spracovávame údaje o vašom správaní na webe na základe nášho oprávneného
záujmu (teda bez vášho súhlasu) na účely:
 získania informácií, na základe ktorých pre vás budeme môcť web v budúcnosti vylepšiť, nakoľko naším
oprávneným záujmom je zlepšovanie našich služieb pre vás;
 vytvárania štatistík a prehľadov, najmä sledovania návštevnosti nášho webu, jeho jednotlivých stránok a merania
účinnosti reklamy; naším oprávneným záujmom je meranie efektivity nášho webu a výdavkov na reklamu; na
tento účel môžeme z vášho správania na webe získavať ďalšie odvodené údaje a použiť ich na tento účel;
 testovania nových funkcií a aplikácií pred nasadením, najmä aby sme predišli problémom s funkčnosťou týchto
noviniek v skutočnej prevádzke, ktoré by mohli zhoršiť váš zážitok z objednávania u nás; naším oprávneným
záujmom je bezproblémová funkčnosť našich služieb pre vás;
 predchádzania útokov na náš web a ohrozenie jeho funkčnosti i bezpečnosti vašich dát; naším oprávneným
záujmom je tu bezproblémová funkčnosť našich služieb pre vás a bezpečnosť vašich dát.
Údaje o vašom správaní na webe nezískavame iba z cookies. Dopĺňame ich tiež o údaje:
 IP adresa vášho zariadenia (adresa vášho zariadenia, pomocou ktorej komunikujete s inými zariadeniami v sieti
internet);
 operačný systém vášho zariadenia, jeho verzie a jazykové nastavenia;
 prehliadač, ktorý na svojom zariadení používate, jeho verzie a jazykové nastavenia;
 adresa webovej stránky (URL adresa), z ktorej prichádzate na náš web.
Osobné údaje pre tieto účely používame najviac po dobu 38 mesiacov. Proti tomuto spracovaniu máte právo
uplatniť námietku.
B.2 Ak sa prihlásite k nášmu newsletteru - spracovanie na základe oprávneného záujmu
Súhlas na spracúvanie vašich osobných údajov nám môžete dať začiarknutím checkboxu „Súhlasím so
spracovaním osobných údajov za účelom zasielania newslettera s ponukou zájazdov, ponukou služieb
z oblasti cestovného ruchu a noviniek.“ pri vypĺňaní rezervačného formulára na www.bartotravel.sk. V prípade,
že sa zaregistrujete k odberu noviniek/newslettera, budeme spracovávať vaše kontaktné údaje a vek a bude
uložená a použitá vaša emailová adresa v spolupráci s aplikáciou Mailchimp pomocou ktorej odosielame
propagačné emaily, reklamy a ponuky súvisiace s našimi produktmi. Takže na základe vášho súhlasu so
spracovaním za účelom zasielania našich ponúkvás okrem vyššie uvedeného môžeme informovať textovou
správou sms, pomocou sociálnych sietí, oznámiť ich po telefóne alebo inými elektronickými prostriedkami. Tieto
ponuky sa môžu týkať ako našich produktov a služieb, tak produktov a služieb tretích strán – našich partnerov.
Pre tento účel osobné údaje používame na dobu neurčitú, kým neodvoláte váš súhlas so spracovaním, teda kým
sa z newslettera neodhlásite.Proti tomuto spracovaniu máte právo uplatniť námietku. Svoj súhlas môžete
kedykoľvek odvolať kliknutím na „Odhlásenie z newslettera“, ktorý sa nachádza v pätičke každého emailu alebo
zaslaním oznámenia na email info@bartotravel.sk alebo bartotravel@gmail.com.
Vyhlasujeme, že poskytovaná služba o zasielaní noviniek/newslettera nie je určená pre užívateľov
mladších ako 16 rokov. Ochranu osobných údajov detí berieme vážne. Pri prevádzkovaní našich interntetových
stránok však nezbierame informácie o veku návštevníkov a užívateľov našich stránok a nedokážeme
identifikovať, či ido o dieťa či staršiu osobu. S ohľadom na vyššie uvedené vás žiadame, ak ste mladší ako 16
rrokov a chcete nám prostredníctvom našich internetových stránok udeliť súhlas so spracovaním osobných
údajov (napr. prihlásením k odberu nášho newsletteru), požiadajte prosím Vašich rodičov, opatrovníkov, či iných
zákonných zástupcov o schválenie takéhoto kroku, a to predtým, než nám poskytnete nejaké osobné údaje. Bez
takéhoto schválenia nie ste oprávnený nám Vaše osobné údaje poskytnúť. Preto predpokladáme, že ak sa
k odberu prihlási užívateľ mladší ako 16 rokov pri využití služby už vopred dostal súhlas práve jeho zákonného
zástupcu.
B.3 Spracovanie na základe súhlasu
V prípade, že ohodnotíte naše služby na našej facebook fun page BartoTravel, spracovávame vaše identifikačné
údaje a údaje z vášho hodnotenia nami ponúkaných služieb, vrátane vložených fotografií tiež na základe
vášho súhlasu so spracovaním, a to za účelom zdieľania informácií o vašej spokojnosti s nami ponúkanými
službami s ostatnými návštevníkmi nášho webu (vašu referenciu môžete nájsť aj na našej webstránke v sekcii
Referencie). Pre tento účel osobné údaje používame na dobu neurčitú, kým neodvoláte váš súhlas so
spracovaním.
B.4 Spracovanie na základe plnenia zmluvy, ak si u nás vytvoríte objednávku
V prípade, že si rezerváciu/objednávkuvytvárate u nás na webe, potom navyše vykonávame nasledujúce
spracovanie:
Pokiaľ u nás vytvoríte objednávku, spracovávame vaše osobné údaje za účelom vybavenia vašej
objednávky vaše identifikačné a kontaktné údaje a údaje o vašich objednávkach.To, že tieto údaje
použijeme za účelom vybavenia vašej objednávky, znamená, že ich použijeme najmä:
 aby ste mohli dokončiť svoju objednávku na webe, napríklad aby sa vám nezmazali údaje z rozpracovanej
objednávky;
 aby sme s vami mohli o objednávke komunikovať, napríklad vám zaslať jej potvrdenie;
 pre potreby platby za tovar/službu; v tejto súvislosti môžeme vaše údaje odovzdať tiež našim partnerom
prevádzkujúcim platobné systémy a iným, ako je popísané v časti Kto vaše osobné údaje spracúva a komu ich
odovzdávame?;
 v súvislosti so zaistením a reklamáciou objednanej služby; v tejto súvislosti môžeme vaše údaje odovzdať tiež
dodávateľovi služby, ako je popísané v časti Kto vaše osobné údaje spracúva a komu ich odovzdávame?;
Pre tento účel osobné údaje používame po dobu nevyhnutnú na vybavenie vašej objednávky, popr. vybavenie
zmluvnej požiadavky, ako je reklamácia.
Za účelom ochrany právnych nárokov a našej vnútornej evidencie a kontroly, spracovávame údaje počas trvania
premlčacej doby (3 roky) a jeden rok po jej uplynutí s ohľadom na nároky uplatnené na konci premlčacej doby. V
prípade začatia súdneho, správneho alebo iného konania spracovávame vaše osobné údaje v nevyhnutnom
rozsahu po celú dobu trvania takýchto konaní a zostávajúcu časť premlčacej doby po jeho ukončení.Pre ostatné
uvedené účely osobné údaje používame po dobu 3 rokov od uskutočnenia objednávky. V tejto súvislosti Vás
upozorňujeme a zdôrazňujeme, že súhlas je celkom dobrovoľný a dá sa kedykoľvek odvolať.Proti týmto
spracovaniam realizovaným na základe nášho oprávneného záujmu máte právo uplatniť námietku.
B.5 Spracovanie na základe plnenia právnych povinností
Aj my musíme plniť určité zákonom stanovené povinnosti. Ak vaše osobné údaje spracovávame práve z tohto
dôvodu, nemusíme získať pre takéto spracovanie váš súhlas. Na tomto právnom základe spracovávame
vaše identifikačné a kontaktné údaje, údaje o objednávkach, a to z dôvodu dodržiavania najmä nasledujúcich
zákonov:
 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník,
 zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa,
 zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy
uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho,
 zákona č. 281/2001 Z.z. o zájazdoch, podmienkach podnikania cestovných kancelárií a cestovných agentúr a o
zmene a doplnení Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov,
 zákona č. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty,
 zákona č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve.
B.6 Ak si u nás objednáte poistenie
Ak si u nás objednáte poistenie, budeme ako prevádzkovateľ za účelom vybavenia vašej objednávky tiež
spracovávať vaše identifikačné údaje a údaje o vašej objednávke. Ako sprostredkovateľ môžeme pre poisťovňu
získavať vaše rodné číslo/dátum narodenia. Tieto údaje odovzdávame poisťovni, ako je popísané v časti Kto
vaše osobné údaje spracúva a komu ich odovzdávame?.
B.7 Ak ste spolucestujúcim alebo účastníkom inej služby, ktorá je u nás objednaná
Ak ste spolucestujúcim alebo účastníkom inej služby, ktorá je u nás objednaná, spracovávame
vaše identifikačné a kontaktné údaje:
o na základe nášho oprávneného záujmu za vybavenie objednávky nášho zákazníka. Toto vybavenie objednávky
je tiež naším oprávneným záujmom;
o za účelom splnenia zákonných povinností najmä podľa zákona č. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty a
zákona č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve;
o na základe nášho oprávneného záujmu za účelom ochrany právnych nárokov a našej vnútornej evidencie a
kontroly; našimi oprávnenými záujmami sú ochrana právnych nárokov a kontrola riadneho poskytovania našich
služieb.
o s vaším súhlasom ak je pre vybavenie objednávky nutné spracovať rodné číslo alebo dátum narodenia; taký
súhlas môže vo vašom mene udeliť aj osoba, ktorá u nás vytvára objednávku;
o Pre prípravy, uzavretie a plnenie zmluvy s naším zákazníkom osobné údaje používame po dobu nevyhnutnú na
vybavenie objednávky. Po uplynutí tejto doby údaje ďalej uchováme na základe nášho oprávneného záujmu za
účelom ochrany právnych nárokov a našej vnútornej evidencie a kontroly, a to po dobu trvania premlčacej doby (3
roky) a jeden rok po jej uplynutí s ohľadom na nároky uplatnené na konci premlčacej doby. V prípade začatia
súdneho, správneho alebo iného konania spracovávame vaše osobné údaje v nevyhnutnom rozsahu po celú
dobu trvania takýchto konaní a zostávajúcu časť premlčacej doby po jeho ukončení. Našimi oprávnenými
záujmami sú ochrana právnych nárokov a kontrola riadneho poskytovania našich služieb. Na účely plnenia
zákonných povinností osobné údaje používame po dobu 10 rokov. Proti tomuto spracovaniu na základe
opravného záujmu máte právo uplatniť námietku.
B.8 Ak ste cestujúcim/spolucestujúcim mladším ako 16 rokov – súhlas zákonného zástupcu
Zákon hovorí, že v prípade, že údaje spracúvate v rámci vybavenia objednávky, súhlas zákonného zástupcu nie
je potrebný. Ide síce o poskytovanie informačnej služby, no spracovanie je predmetom kúpnej zmluvy. Naopak v
prípade, že prevádzkovateľ e-shopu spracúva osobné údaje aj za účelom marketingu (newsletter, obchodná
ponuka), nie len pre nutné vybavenie objednávky je povinný takéto overenie získať.
Vyhlasujeme, že poskytovaná služba o zasielaní noviniek/newslettera nie je určená pre užívateľov mladších ako
16 rokov. Preto predpokladáme, že ak sa k odberu prihlási užívateľ mladší ako 16 rokov pri využití služby dostal
súhlas práve jeho zákonného zástupcu.
B.9 Pokiaľ s nami komunikujete prostredníctvom rôznych kanálov
Pokiaľ s nami komunikujete prostredníctvom rôznych kanálov, najmä prostredníctvom e-mailu, chatovacích
nástrojov a sociálnych sietí budeme spracovávať vaše identifikačné a kontaktné údaje a záznamy o
prebehnutej komunikácii vrátane nahrávok hovorov na základe nášho oprávneného záujmu (teda bez vášho
súhlasu) na účely :
 vybavenia vašich požiadaviek; ak ste u nás vytvorili objednávku a vaša požiadavka sa vzťahuje k objednávke,
môžeme toto spracovanie realizovať na základe plnenia zmluvy s vami;
 evidencie vašich požiadaviek, aby ste ich mohli kontrolovať, že ich plníme riadne a včas;
 preukazovania, že sme vašu požiadavku prijali a vybavili, napr. keď u nás touto cestou niečo objednávate alebo
uplatníte reklamáciu;
Pre tieto účely osobné údaje uchovávame na dobu neurčitú. Proti spracovaniu na základe nášho oprávneného
záujmu máte právo uplatniť námietku.
C. Kto vaše osobné údaje spracúva a komu ich odovzdávame?
V prípadoch popísaných v časti Prečo osobné údaje spracovávame a čo nás k tomu
oprávňuje? spracovávame vaše osobné údaje my ako prevádzkovateľ. To znamená, že my stanovujeme zhora
vymedzené účely, pre ktoré vaše osobné údaje zhromažďujeme, určujeme prostriedky spracovania a
zodpovedáme za ich riadne vykonanie.
Vaše osobné údaje môžeme odovzdávať tiež ďalším subjektom, ktoré sa nachádzajú v
úlohe prevádzkovateľa, a to:
 v súvislosti s vybavením vašej objednávky našimi partnermi, ktorí sa na tomto plnení podieľajú, ako je uvedené v
časti Pokiaľ u nás niečo objednávate, konkrétne:
o partnerom prevádzkujúcim platobné systémy pre potreby zabezpečenia platby, predovšetkým v súvislosti s
platbou kartou, najmä spoločnostiam Tatrabanka, a.s.;
o cestovným kanceláriám a ďalším tretím stranám, ktoré zaisťujú dodatočné služby k vášmu zájazdu, ak je to
nevyhnutné pre vybavenie vašej objednávky (ak nekonáme ako sprostredkovateľ danej tretej strany) alebo
ak reklamujete naše služby sprostredkovania a k vybaveniu vašej reklamácie treba súčinnosť cestovnej
kancelárie alebo inej tretej strany;
o poisťovniam, ak si u nás dohodnete poistenie v konkrétnej poisťovni UNION zdravotná poisťovňa, a.s., IČO
36284831
o na základe vášho súhlasu marketingovym sieťam, a to konkrétne:
 Mailchimp
 Gmail (bartotravel@gmail.com)
o v prípade objednania zájazdu a neskorého stornovania, ktoré podlieha sankciám/stornopoplatkom v zmysle
našich Všeobecných obchodných podmienok CK BartoTravel či inej preukázateľnej škody nám spôsobenej,
máme právo k poskytnutiu vašich osobných údajov právnikovi, polícii, súdu a iným inštitúciám z dôvodu
vymáhania pohľadávok.
Pre spracovanie osobných údajov tiež využívame služby ďalších sprostredkovateľov, ktorí spracúvajú osobné
údaje iba podľa našich pokynov a na účely, ktoré sú popísané v časti Prečo osobné údaje spracovávame a čo
nás k tomu oprávňuje?. Takými sprostredkovateľmi sú:
a) cestovné agentúry, ktoré sprostredkúvajú predaj našich zájazdov prostredníctvom Zmluvy
o sprostredkovaní:
 Last Minute Centrum – pobočka Senica, t. j. Framedia, s.r.o., IČO: 47562919;
 BartoTravel SK, s. r. o., IČO: 51669340;
b) poskytovatelia účtovných služieb,Impressive, spol. s r.o., IČO: 36657778;
c) prístup do internej databázy CK BartoTravel je zabezpečený prostredníctvom prihlasovacieho mena
a hesla.Vaše údaje sú v bezpečí na počítačových serveroch v kontrolovanom a chránenom prostredí, zaistené
najmodernejším hardvérom a softvérovými systémami na ochranu dát. Interná databáza našej spoločnosti je
zabezpečená zálohou a obnovou dát cez databázový systém Websupport, s.r.o., IČO: 36421928, v ktorej máme
registrovanú našu doménu a webhosting. Táto spoločnosť podnikla všetky potrebné kroky, aby k termínu
platnosti GDPR bola plne kompatibilná so všetkými nariadeniami. Prešla auditom procesov a postupov, ktorý
prebiehal podľa štandardu ISO 27 001. V súvislosti s legislatívnymi zmenami, ktoré sa týkajú všeobecného
nariadenia EÚ o ochrane osobných údajov (GDPR) pristúpila spoločnosť k úprave svojich Všeobecných
obchodných podmienok (ďalej len VOP). Nové VOP nadobúdajú platnosť dňa 25.05.2018. Celé nové znenie
obchodných podmienok nájdete na: https://www.websupport.sk/obchodne-podmienky.
d) online aplikácia Mailchimp, ktorá nám pomáha v oblasti priameho marketingu (po odsúhlasení odberu noviniek
sa emaily importujú automaticky z nášho webu do tejto aplikácie) a má uložené vaše osobné údaje na serveri
umiestnenom v USA. Táto krajina podľa rozhodnutia Európskej komisie zaručuje primeranú úroveň ochrany
osobných údajov. Navyše prevádzkovateľ online aplikácie Mailchimp poskytol primerané záruky na bezpečnosť
vašich údajov a zaručil sa, že osobné údaje spracúva v súlade s GDPR.
V niektorých prípadoch tiež spracovávame vaše osobné údaje ako sprostredkovateľ, a to ak:
a) s vami uzatvárame zmluvu v zastúpení cestovnej kancelárie, alebo s vami v zastúpení cestovnej kancelárie
vybavujeme reklamáciu;
b) pre poisťovňu UNION zdravotná poisťovňa, a.s., IČO 36284831, zbierame váš dátum narodenia pre uzatvorenie
poistenia liečebných nákladov v zahraničí k požadovanému zájazdu, toto poistenie uskutočňujeme cez online
aplikáciu poistenie prostredníctvom nášho zabezpečeného prihlasovacieho konta na https://portal.union.sk/;
c) s nami riešite poistnú udalosť z dohodnutého poistenia.
D. Z akých zdrojov získavame osobné údaje?
Vo väčšine prípadov spracovávame osobné údaje, ktoré nám poskytnete v rámci objednávania služieb alebo pri
komunikácii s nami prostredníctvom telefónu, emailu, chatu, sociálnych sietí. Vaše osobné údaje môžeme získať
tiež od tretej osoby, napríklad keď pre vás objedná u nás zájazd.
Pokiaľ u nás niečo objednávate, môžeme v súvislosti s plnením uzatvorenej kúpnej zmluvy obdržať dodatočné
údaje o vašich objednávkach od bánk, našich partnerov prevádzkujúcich platobné systémy, napríklad údaj o
čísle vášho účtu, alebo úspešnom zrealizovaní platby.
E. Zasielanie údajov mimo EÚ
V rámci odovzdania údajov našim sprostredkovateľom, uvedeným v časti „Kto vaše osobné údaje spracúva a
komu ich odovzdávame?" Môžeme vaše údaje odovzdať tiež do tretích krajín mimo Európskeho hospodárskeho
priestoru, ktoré však zabezpečujú primeranú úroveň ochrany osobných údajov.
F. Aké máte práva pri spracovaní Vašich osobných údajov?
Rovnako ako my máme svoje práva a povinnosti pri spracovaní vašich osobných údajov, máte tiež vy pri
spracovaní vašich osobných údajov určité práva. Medzi tieto práva patria:
Právo na prístup
Zjednodušene povedané máte právo vedieť, aké údaje o vás spracovávame, za akým účelom, po akú dobu, kde
vaše osobné údaje získavame, komu ich odovzdávame, kto ich mimo nás spracováva a aké máte ďalšie práva
súvisiace so spracovaním vašich osobných údajov. To všetko sa môžete dozvedieť v tomto dokumente "Ochrana
osobných údajov zákazníkov". Ak si však nie ste istí, ktoré osobné údaje o vás spracovávame, môžete nás
požiadať o potvrdenie, či osobné údaje, ktoré sa vás týkajú, sú alebo nie sú z našej strany spracovávané, a ak je
to tak, máte právo získať prístup k týmto osobným údajom. V rámci práva na prístup nás môžete požiadať o kópiu
spracovávaných osobných údajov, pričom prvú kópiu vám poskytneme bezplatne a ďalšie kópie už s poplatkom.
Právo na opravu
Chybovať je ľudské. Ak zistíte, že osobné údaje, ktoré o vás spracovávame, sú nepresné alebo neúplné, máte
právo na to, aby sme ich bez zbytočného odkladu opravili, poprípade doplnili. V takomto prípade nás čo najskôr
o tejto skutočnosti informujte.
Právo na výmaz
V niektorých prípadoch máte právo, aby sme vaše osobné údaje vymazali. Vaše osobné údaje bez zbytočného
odkladu vymažeme, ak je splnený niektorý z nasledujúcich dôvodov:
 vaše osobné údaje už nepotrebujeme na účely, na ktoré sme ich spracovávali,
 odvoláte súhlas so spracovaním osobných údajov, pričom sa jedná o údaje, ku ktorým na spracovanie je váš
súhlas nevyhnutný a zároveň nemáme iný dôvod, prečo tieto údaje potrebujeme naďalej spracovávať;
 využijete svoje právo namietať proti spracovaniu (pozri nižšie časť Právo vzniesť námietku voči spracovaniu) u
osobných údajov, ktoré spracovávame na základe našich oprávnených záujmov a my zistíme, že už žiadne také
oprávnené záujmy, ktoré by toto spracovanie oprávňovali, nemáme alebo
 domnievate sa, že nami vykonávané spracovanie osobných údajov prestalo byť v súlade so všeobecne
záväznými predpismi.
Majte prosím na pamäti, že aj keď pôjde o jeden z týchto dôvodov, neznamená to, že ihneď zmažeme všetky
vaše osobné údaje. Toto právo sa totiž nepovoľuje, nakoľko spracovanie vašich osobných údajov je naďalej
potrebné pre splnenie našej právnej povinnosti alebo určenie, výkon alebo obranu našich právnych nárokov (pozri
časť Prečo osobné údaje spracovávame a čo nás k tomu oprávňuje?).
Právo na obmedzenie spracovania
V niektorých prípadoch môžete okrem práva na vymazanie využiť právo na obmedzenie spracovania osobných
údajov. Toto právo vám umožňuje v určitých prípadoch požadovať, aby došlo k označeniu vašich osobných
údajov a tieto údaje neboli predmetom žiadnych ďalších operácií spracovania - v tomto prípade však nie navždy
(ako v prípade práva na vymazanie), ale po obmedzenú dobu. Spracovanie osobných údajov musíme obmedziť,
keď:
 popierate presnosť osobných údajov, kým sa dohodneme, aké údaje sú správne;
 vaše osobné údaje spracovávame bez dostatočného právneho základu (napr. nad rámec toho, čo spracovávať
musíme), ale vy budete pred výmazom takýchto údajov uprednostňovať iba ich obmedzenie (napr. ak očakávate,
že by ste nám v budúcnosti takéto údaje ešte poskytli);
 vaše osobné údaje už nepotrebujeme pre uvedené účely spracovania, ale vy ich požadujete pre určenie, výkon
alebo obranu svojich právnych nárokov, alebo
 vznesiete námietku proti spracovaniu. Právo na námietku je podrobnejšie popísané nižšie v kapitole Právo
vniesť námietku proti spracovaniu. Po dobu, po ktorú prešetrujeme, či je vaša námietka oprávnená, sme
povinní spracovanie vašich osobných údajov obmedziť.
Právo na prenosnosť
Máte právo získať od nás všetky vaše osobné údaje, ktoré ste nám vy sami poskytli, a ktoré spracovávame na
základe vášho súhlasu a na základe plnenia zmluvy. Vaše osobné údaje vám poskytneme v štruktúrovanom,
bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte. Aby sme mohli na vašu žiadosť údaje ľahko previesť, môže sa
jednať iba o údaje, ktoré spracovávame automatizovane v našich elektronických databázach.
Právo vzniesť námietku proti spracovaniu
Máte právo namietať proti spracovaniu osobných údajov, ku ktorému dochádza na základe nášho oprávneného
záujmu (pozri časť Prečo osobné údaje spracovávame a čo nás k tomu oprávňuje?). Ak ide o marketingové
aktivity, prestaneme vaše osobné údaje spracovávať bez ďalšieho; v ostatných prípadoch tak urobíme, ak
nebudeme mať závažné oprávnené dôvody pre to, aby sme v takomto spracovaní pokračovali.
Právo podať sťažnosť
Uplatnením práv vyššie uvedeným spôsobom nie je nijako dotknuté vaše právo podať sťažnosť u príslušného
dozorného úradu. Toto právo môžete uplatniť najmä v prípade, že sa domnievate, že vaše osobné údaje
spracovávame neoprávnene alebo v rozpore so všeobecne záväznými právnymi predpismi. Sťažnosť proti nami
vykonávanému spracovaniu osobných údajov môžete podať na Úrade na ochranu osobných údajov, ktorý sídli
na adrese Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27.Viac informácií nawww.dataprotection.gov.sk/uoou/.
G. Ako je možné uplatniť jednotlivé práva?
Vo všetkých záležitostiach súvisiacich so spracovaním vašich osobných údajov, či už ide o otázku uplatnenia
práva, podanie sťažnosti či čokoľvek iné, sa môžete obracať na naše vedenie.Aktuálne kontaktné informácie
sú dostupné na www.bartotravel.sk/kontakt.
Vašu žiadosť vybavíme bez zbytočného odkladu, maximálne však do jedného mesiaca. Vo výnimočných
prípadoch, najmä z dôvodu zložitosti vašej požiadavky, sme oprávnení túto lehotu predĺžiť o ďalšie dva mesiace.
O prípadnom predĺžení a jeho zdôvodnení vás samozrejme budeme informovať.
H. Zodpovedná osoba
Vo všetkých záležitostiach súvisiacich so spracovaním vašich osobných údajov k dispozícií naša zodpovedná
osoba. Zodpovednú osobu možno kontaktovať ktorýmkoľvek z nasledujúcich prostriedkov:
Mgr. Veronika Lorenc, konateľ
www.bartotravel.sk
BartoTravel, s. r. o. info@bartotravel.sk
Železničná 354 bartotravel@gmail.com
905 01 Senica +421 915 753 059
Tento dokument nadobúda účinnosť dňa 25. mája 2018 v súvislosti s legislatívnymi zmenami,
ktoré sa týkajú všeobecného nariadenia EÚ o ochrane osobných údajov (GDPR).

Webdesign a programovanie web stránky: Peter Angelov & Martin Štefek
Načítava sa...