Rezervácia

Pravidlá rezervácie zájazdov

Ak máte záujem o zájazd, vyplňte prosím rezervačný formulár (údaje objednávateľa + spolucestujúcich) na stránke daného zájazdu. Na základe Vami vyplneného rezervačného formuláru sa automaticky vygeneruje Zmluva o obstaraní zájazdu, ktorá sa Vám automaticky zašle na Váš e-mail, ktorý ste zadali pri rezervácii. Týmto je vaša rezervácia platná a my Vás budeme kontaktovať približne 3 - 4 týždne pred uskutočnením zájazdu s pokynmi ohľadne platby a s informáciami ohľadne odchodu autobusu. Pevné nástupné a výstupné miesta sú NM, PN, SE, príp. po dohode TT, BA, SI, TN, ŽA alebo iné po trase zájazdu. Platbu je potrebné vykonať najneskôr 14 dní pred termínom zájazdu (ak nie je uvedené inak).

Zmluvný vzťah medzi CK a objednávateľom dochádza odoslaním rezervácie s povinnosťou platby prostredníctvom online rezervačného systému na www.bartotravel.sk (ktorú nie je možné odoslať bez súhlasu so všeobecnými podmienkami CK – potvrdenie políčka Súhlasím so všeobecnými podmienkami CK slúži ako elektronický podpis klienta) a následne prijatím automaticky vygenerovanej Zmluvy o obstaraní zájazdu s potvrdením zo strany CK (zmluva je vygenerovaná na základe údajov, ktoré klient uvedie v rezervácii). Zmluva o obstaraní zájazdu platí pre všetky ďalšie osoby uvedené na zmluve na strane objednávateľa. Za plnenie zmluvných záväzkov ďalších osôb uvedených v Zmluve o obstaraní zájazdu ručí objednávateľ ako za plnenie svojich záväzkov.

V prípade, že sa zájazdu nemôžete zúčastniť, je potrebné si za seba zohnať náhradu a informovať nás o tejto skutočnosti včas. Ak by sme zohnali náhradníka za Vás, vrátime Vám peniaze. Ak sa zájazdu nezúčastníte a nenájde sa náhrada, poplatok prepadá a nevracia sa.

Zrušenie / storno zájazdu je potrebné uskutočniť písomne – e-mailom, kontaktným formulárom, poštou alebo sms. Informáciu o tom, dokedy je potrebné oznámiť svoju neúčasť, aké sú stornopoplatky a či vám vrátime plnú sumu alebo len jej časť sa dozviete vo všeobecných podmienkach CK BartoTravel, ktoré nájdete v sekcii dokumenty.

Ak nie je dôvodom odstúpenia od zmluvy porušenie povinností CK, objednávateľ je povinný uhradiť CK zmluvnú pokutu pred nástupom na zájazd nasledovne (platí v prípade, že nie je už uhradená záloha za hotel, inak aj v prípade bezplatného storna bude už zaplatená záloha za hotel strhnutá zo sumy na vrátenie, príp. vyfakturovaná):

  • 26 a viac dní pred termínom zájazdu = bezplatné storno
  • 25 – 15 dní pred termínom zájazdu = 50% z ceny zájazdu
  • 14 – 10 dní pred termínom zájazdu = 70% z ceny zájazdu
  • 9 – 0 dní pred termínom zájazdu = 100% z ceny zájazdu

V prípade, že sa cestujúci nedostaví na dohodnuté miesto a čas zájazdu, peniaze mu nebudú vrátené.

CK BartoTravel má právo zrušiť zájazd v prípade, že nebude prihlásený minimálny počet záujemcov. Ak nastane taká situácia, budeme Vás včas telefonicky informovať.


Pozrite si našu ponuku zájazdov a rezervujte si miesta čo najskôr!

Aktuálna ponuka zájazdov