Spoznaj svoje hlavné mesto z vláčika aj z lode + Detské múzeum a Zoo

Slovensko - Bratislava

Spoznaj naše MaléVeľké hlavné mesto. Bratislava pre školákov z vláčika aj z lode :). Program podľa požiadaviek!


Tento zájazd momentálne nie je v ponuke pre verejnosť, ale len pre ucelené skupiny, ktoré si môžu bližšie špecifikovať okruh.


TIP NA ŠKOLSKÝ VÝLET.


1. Veľký okruh s Hradom

Vláčik Blaváčik

Trasa: Osobný prístav BA – Vajanského nábrežie – Štúrovo nám. - Hviezdoslavovo nám. - Jesenského ul. - Štúrova ul. - Nám. SNP – Suché mýto – Grassalkovichov palác – Nám. 1. mája – Nová Scéna – Radlinského – NBS – Slovenský rozhlas – Žilinská – Úrad vlády – Banskobystrická – Grassalkovichov palác - Palisády – Parlament – Hrad

Hrad – pešia prehliadka areálu, výhľady (cca 30 - 40 min.)

Hrad – Zámocká ul. - Staromestká ul. - Dóm sv. Martina – Vajanského nábrežie – SNG – Osobný prístav

čas: cca 1,5 hod.


2. Devín

Loď + Vláčik Blaváčik

Trasa: tam loďou, nalodenie v Osobnom prístave – Vajanského nábrežie – Most SNP – Nábrežie gen. L. Svobodu – Most Lafranconi – Devínska cesta – Devín prístav vylodenie

Devín – pešia prehliadka hradu Devín a jeho okolia (býv. Železná opona, sútok Dunaja a Moravy...), rozchod, cca 3 hod.

späť vláčikom Blaváčikom

Devín – Kameňolomy – Sihoť – Devínska cesta – Botanická záhrada – Most Lafranconi – Nábrežie gen. L. Svobodu – Chatam Sofer – Vajanského nábrežie – Osobný prístav

čas: cca 5 hod.


3. ZOO

Vláčik Blaváčik

Trasa: Osobný prístav – Vajanského nábrežie – Most SNP - Nábrežie gen. L. Svobodu – Most Lafranconi – Brnenská cesta – STV – Zoologická záhrada

ZOO – prehliadka Zoo, rozchod, cca 3 - 4 hod.

Zoologická záhrada – Brnenská cesta – Botanická záhrada – Most Lafranconi – Nábrežie gen. L. Svobodu – Chatam Sofer – Vajanského nábrežie – Osobný prístav

čas: cca 4 – 5 hod.


Pozn.: Trasy sa dajú kombinovať, príp. "ušiť na mieru" podľa Vašich požiadaviek.Cena od 20 € zahŕňa

  • doprava luxusným klimatizovaným autobusom
  • poistenie insolventnosti CK
  • sprievodcovské služby
  • okruh po BA (vláčik, loď, vláčik + loď) /nie je v cene zájazdu, informujte sa v CK/
  • poistenie liečebných nákladov /nie je v cene zájazdu, informujte sa v CK/


Info o prípadných vstupoch

http://www.detskemuzeum.sk/sk/content/view/vstupne

http://www.zoobratislava.sk/?cennik-vstupeniekRezervácia

V prípade ďalších otázok nás kontaktujte na telefónnom čísle +421 915 753 059.

Spolucestujúci

zobraziť všeobecné podmienky
s povinnosťou platby